Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska to uczelnia o wysokim standardzie, łącząca innowacyjność z tradycją i ugruntowaną pozycją w kształceniu przyszłych inżynierów.

Zadanie, które przed nami postawiono, miało na celu odzwierciedlenie tych wartości w języku komunikacji wizualnej, którym Uczelnia będzie się posługiwać.